Grundoplysninger

Adresse

Jebjerg Skole

Vestergårdsvej 8

7870 Roslev

Tlf. 9915 6392
E-mail: [email protected]
Web: http://www.jebjergskole.skoleintra.dk

Skoleleder: Susanne Gravgaard
 

Klassetrin og spor på skolen

Antal klassetrin på skolen: 7.   (0. til 6. klassetrin)
 
Antal spor på skolen: 1
 
Efter 6. klasse har eleverne mulighed for at tage 7. - 9. klasse på Breum eller Roslev skole

Typer af tilbud efter skoletid

SFO og Børnehaven får til huse i den Gamle skole der p.t.  er under ombygning, som forventes færdig 1. maj 2016.
 
Derefter vil SFO og Børnehave være USFO.
 
Skolens USFO tilbyder pasning af elever som går i 0. klasse til og med 3. klasse.