Billedet på sidehoved
  • Jebjerg Børnehus & Skole
Det vigtigste på Jebjerg skole er børnene.
Jebjerg skole skal være en demokratisk skole, som lægger vægt på kreativitet, boglig viden og praktisk kunnen, der tilsammen skaber rammer for medbestemmelse og social ansvarsbevidsthed for alle med tilknytning til skolen.
Skolen skal være et godt sted for eleverne at være, sådan at de i et samarbejde med lærerne og klassekammeraterne udvikler sig til tolerante og hele mennesker.
Jebjerg skoles undervisning og dagligdag tilrettelægges således, at den lever op til folkeskolelovens formål  og intentioner.
Jebjerg skole skal videreudvikles i et samarbejde mellem elever, forældre, lærere og myndigheder.
Samarbejdet mellem skolen og hjemmene skal være i en fortsat udvikling for at kunne leve op til de forventninger og krav, der bygger på gensidig tillid og respekt.
Eleverne tilbydes en grundlæggende, målrettet, nuanceret og engageret undervisning, der passer til den enkeltes evner og anlæg.
Der gives eleverne en grundig personlig vejledning fra klasselærer, elevens øvrige lærere og andre i skolesammenhæng relevante personer.
Alle elever øves i at planlægge en aktivitet og  lede et møde, samt i at være en aktiv deltager og i at tage notat  og kunne give et referat heraf.
Der skal være mulighed for aktiviteter, der gør det inspirerende og  spændende  at gå i skole.
Skolen skal være åben med god kontakt til egnens befolkning, virksomheder, institutioner, fritidsorganisationer og kulturliv.
Der foregår en evaluering af arbejdsprocesserne, således at kvaliteten af undervisningen løbende  forbedres.