Klasselærere

KlasseInitialerKlasselærer(e)
0AMGMarianne Gammelgård
1ADMDan Gjørup Mortensen
2ARYRy Brogaard Kristensen
3ALTLene Tølbøll Johansen
4AMJMargit Holst Jensen
5ALJLone Betina Jakobsen
6ASNSigne Nygård-Jessen