Klasselærere

KlasseInitialerKlasselærer(e)
0JMGMarianne Gammelgård
1JSNSigne Nygård Mikkelsen
2JDMDan Gjørup Mortensen
3JRYRy Brogaard Kristensen
4JLTLene Tølbøll Johansen
5JMJMargit Holst Jensen
6JLJLone Betina Jakobsen