Ordensregler for Jebjerg Skole

 
  1. Alle skal vise hensyn ude og inde.
  2. Opholder man sig inde på skolen, foregår alle aktiviteter stille og roligt.
  3. Alle elever skal ud for at få frisk luft i de to store frikvarterer. Ved dårlig vejr er det tilladt at opholde sig inde, når gårdvagterne viser det ved et vejrskilt i aulaen.
  4. Skolens AV mat. Og PCere må kun benyttes af eleverne efter tilladelse af en lærere.
  5. Sneboldkampe er kun tilladt på græsarealerne.
  6. Cykling i skolegården er kun tilladt efter skoletid.
  7. Slik på skolen er kun tilladt i klasseværelset og efter lærerens godkendelse. Ingen tyggegummi
 
Klasselæreren gennemgår skolens ordensregler med klassen..
 

Besluttet på skolebestyrelsesmødet den 26. februar 2008

 
 
  1. Mobiltelefoner skal være slukket på skolens område i skoletiden.
(Hvis den høres eller ses bliver den afleveret på kontoret og kan afhentes af forældrene)
 

     Besluttet på skolebestyrelsesmødet den 28. januar 2004